FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria świadczy stałą jak i doraźną pomoc  prawną - w zależności od potrzeb konkretnego Klienta - w ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

Pomoc prawna obejmuje przede wszystkim:

 • pomoc prawną przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawną przy rejestracji podmiotów gospodarczych we właściwych rejestrach, rejestracja zmian w KRS,
 • stałą oraz doraźną obsługę prawna związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie treści umów w obrocie profesjonalnym,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów,
 • reprezentację w negocjacjach i prowadzenie rozmów ugodowych,
 • reprezentację przed oraz osobami trzecimi,
 • przygotowywanie wszelkich pism procesowych,  urzędowych, do dłużników,
 • reprezentację przed Sądami powszechnymi w sprawach związanych z przedmiotem działalności gospodarczej oraz w postępowaniach rejestrowych przed KRS,
 • reprezentację przed organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, ZUS-em, Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym,
 • windykację należności pieniężnych (sporządzanie wezwań do zapłaty, reprezentację przed sądami, komornikami sądowymi i organami administracji publicznej, w tym w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP