FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, w tym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej, urzędami, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia,
  • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji,
  • pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń,
  • sporządzanie podań, wniosków oraz innych niezbędnym pism w toku postępowania administracyjnego,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, urzędami.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP