FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria oferuje pomoc prawną w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz redagowaniu wszelkich umów cywilnych i gospodarczych tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych. Kancelaria reprezentuje Klientów podczas negocjacji w zawieraniu i wykonywaniu umów oraz w sporach sądowych związanych z ich niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem.

Pomoc prawna w zakresie tej dziedziny prawa obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie, opiniowanie, redagowanie treści projektów umów cywilnoprawnych, takich jak umowa najmu, dzierżawy, darowizny,
  • sporządzanie i weryfikowania umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Klienta,
  • opiniowanie, analizę oraz redagowanie treści postanowień umownych, pod kontem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, legalności, prawidłowości oraz rzetelności Kontrahenta,
  • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach,
  • negocjowanie treści umów, zmian ich postanowień i wykonania,
  • obsługę prawną wszelkich spraw związanych z wykonaniem umów i zobowiązań,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym roszczenia z kar umownych),
  • windykacja należności obejmująca prowadzenie postępowań windykacyjnych wynikających z umów (sądowe i pozasądowe dochodzenia roszczeń).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP