FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria  specjalizuje się przede wszystkim w  prowadzeniu spraw rozwodowych, jak również w prowadzeniu innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, wskazanych szczegółowo poniżej. Są to sprawy, które wymagają fachowej wiedzy, dużego doświadczenia praktycznego oraz szczególnej wrażliwości.

Świadczona pomoc prawna polega przed wszystkim na reprezentacji Klientów w toczących się postępowaniach sądowych, jak również na reprezentacji Klientów w trakcie prowadzonych negocjacji przedrozwodowych bądź na doraźnym doradztwie prawnym albo jedynie na przygotowaniu dla Klienta konkretnego pisma, np. pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew o rozwód.

Kancelaria wspiera swoich Klientów, zwłaszcza w takich sprawach jak:

Rozwód, separacja:

 • negocjacje przedrozwodowe,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • separacja,
 • uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

W tym zakresie Kancelaria zapewnia Państwu doradztwo prawne, pomoc w wyborze formy rozwodu (z winy czy bez winy), planowanie strategii rozwodu, pomoc w zebraniu materiału dowodowego, sporządzanie wszystkich pism związanych ze sprawą rozwodową, w tym porozumienia rodzicielskiego, uczestnictwo w negocjacjach rozwodowych, reprezentacje przed Sądami wszystkich instancji. Kancelaria zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z rozwodem, w tym alimentami, kontaktami z dzieckiem, sporządzaniem planu wychowawczego, sporządzaniem ewentualnej ugody.

Kancelaria na stałe współpracuje z psychoterapeutą panią Katarzyną Brońską-Popiel, specjalistką z zakresu terapii rodzinnej.

Alimenty:

 • obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka: ustalenie, podwyższenie, obniżenie, zniesienie
 • świadczenie alimentacyjne na rzecz współmałżonka
 • zabezpieczenie alimentów
 • egzekucja alimentów

W sprawach o alimenty bardzo ważne jest zbadanie faktycznych i usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka oraz faktycznych możliwości finansowych ojca lub matki i jego lub jej sytuacji życiowej. Kancelaria pomaga ustalić i wyliczyć wysokość należnych alimentów, w tym również celem ich podwyższenia bądź obniżenia.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, pochodzenie dziecka:

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym zabezpieczenie i egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • zmiana nazwiska dziecka.

Kancelaria zapewnia Państwu doradztwo prawne, nieograniczone ilościowo i czasowo spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy, sporządzanie wszystkich pism związanych ze sprawą, uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną, reprezentacje przed Sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Podział majątku:

W sprawach o podział majątku Kancelaria zapewnia:

 • doradztwo prawne
 • uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną w zakresie podziału majątku
 • rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków
 • reprezentację przed Sądami  wszystkich instancji
 • sporządzanie i opiniowanie umowy o podział majątku wspólnego bądź wszystkich pism procesowych związanych ze sprawą majątkową

Sprawy o podział majątku mogą być przeprowadzane w ramach umowy między stronami bądź w ramach sprawy sądowej, gdy istnieje spór między stronami. Kancelaria wspiera swoich Klientów  w postępowaniu przed Sądem, jak również asystuje podczas przeprowadzania spraw majątkowych przez Notariuszem.

Inne:

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,

Więcej informacji na temat prawa rodzinnego znaleźć można na blogu

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP