Mecenas Maja Stasiów-Wilk

Jesteś tutaj:

Radca prawny, specjalistka prawa rozwodowego i rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa nieruchomości

Wykształcenie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007 r.).

Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, przy której ukończyła aplikację radcowską oraz złożyła egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych w Krakowie pod nr KR-3201, czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Kwalifikacje i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 roku. W okresie poprzedzającym otwarcie własnej praktyki prawniczej zarówno w okresie studiów prawniczych, jak i w czasie odbywania aplikacji radcowskiej  współpracowała z krakowskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, biurami prawnymi, jak również działała pro bono na rzecz Krakowskiej Fundacji Academia Iuris oraz  Fundacji Alterii, świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną, kierując sekcją Prawa Cywilnego w Fundacji AI.

Zdobyte bogate doświadczenie zawodowe pozwoliło na skonkretyzowaniu obszaru działania w zakresie przede wszystkim prawa rodzinnego, spadkowego i majątkowego oraz na założenie własnej Kancelarii prowadzonej w formie prywatnej praktyki prawniczej  w 2015r.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i sprawach rozwodowych (rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego,  w prawie spadkowym (nabycie spadku, dział spadku, zachowek), w prawie nieruchomości (zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności).

W zdecydowanej większości wypadków chodzi o reprezentację Klientów w procesie sądowym ale też o doradztwo, sporządzenie pisma, opinii lub umowy. Prowadzę również negocjacje i uczestniczę w mediacjach.

W zakresie swojej specjalizacji posiada szeroką i ugruntowaną wiedzę, doświadczenie, znajomość przepisów i praktyki ich stosowania przez sądy. Z sukcesem prowadziła wiele skomplikowanych i wielowątkowych  spraw.

Na bieżąco i nieustannie aktualizuje, doskonali i pogłębia swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, z których korzysta na co dzień w praktyce zawodowej, w obszarach w których się specjalizuje.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, w zakresie prawa rodzinnego i majątkowego oraz czyta fachową literaturę, w ramach działań samokształceniowych. Pogłębia i poszerza  również swoją wiedze i umiejętności w zakresie ogólnie pojętej psychologii, którą fascynuje się już od czasu studiów prawniczych. Wiedza oraz nabyte umiejętności w  tym zakresie wspierają działania na rzecz powierzonych przez Klientów spraw, zwłaszcza w zakresie spraw  rozwodowych i rodzinnych oraz w prowadzonych negocjacjach.

Umiejętności interpersonalne

Wyróżnia się dużą empatią w kontakcie z Klientem. Chętnie Państwa wysłucha, poradzi, a w razie konieczności wyjaśni dokładnie wszelkie zawiłości prawne przedstawionego zagadnienia prawnego oraz specyfikę postępowania w sądzie. Świadcząc pomoc prawną z szacunkiem traktuje wszystkich Klientów. Zawsze stara się uczciwie ocenić szansę rozwiązania Państwa problemu prawnego. Powierzając jej prowadzenie swoich spraw, mogą Państwo liczyć na zrozumienie, wsparcie, opiekę  i dyskrecję już od pierwszego spotkania.

Powierzone przez Państwa sprawy prowadzi osobiście i w stałym kontakcie, w tym osobiście reprezentuje Państwa podczas  rozpraw.

Umów się na konsultację

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu!