FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących prawa nieruchomości  z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa mieszkaniowego. Kancelaria oferuje pomoc prawną podmiotom indywidualnym (osobom fizycznym) oraz obsługę prawną podmiotom gospodarczym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym czy zarządcom nieruchomości. Pomoc prawna Kancelarii polega przed wszystkim na doradztwie prawnym, analizie dokumentów związanych ze sprawą, sporządzaniu opinii prawnych, pism sądowych, reprezentacji Klientów w toczących się postępowaniach przed Sądami powszechnymi i innymi organami oraz urzędami.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim:

 1. w zakresie prawa rzeczowego:
  • doradztwo prawne,
  • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości (reprezentacja w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości),
  • powództwa związane z wykonywaniem prawa własności (np. ustanowienie służebności drogi koniecznej),
  • powództwa związane z przeniesiemy własności nieruchomości,
  •  wniosek o stwierdzenie nabycia własności poprzez zasiedzenie nieruchomości,
  • powództwa związane ze współwłasnością nieruchomości (zniesienie współwłasności nieruchomości, rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość),
  • powództwa związane z ochroną własności (zaprzestanie naruszania prawa własności, wydanie nieruchomości),
  • powództwa związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • powództwo o ustanawianie i zniesienie służebności gruntowej,
  • powództwo o ochronę naruszonego posiadania,
  • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczyste z rzeczywistym stanem prawnym.
 2. w zakresie prawa mieszkaniowego dla podmiotów indywidualnych (osób fizycznych):
  • bieżące doradztwo prawne dla osób fizycznych w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich czy spółdzielczych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, urzędami,
  • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie treści projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez osoby fizyczne (umowa najmu, użyczenia itp.),
  • przygotowywanie stosownych dokumentów i pomoc prawna przy zakupie bądź sprzedaży domu, mieszkania czy innej nieruchomości wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w księdze wieczystej,
  • pomoc w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych,
  • pomoc w wykupie mieszkania komunalnego.
 3. w zakresie prawa mieszkaniowego dla podmiotów gospodarczych:
  • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości,
  • kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, urzędami,
  • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie treści projektów umów zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe,
  • tworzenie wewnętrznych aktów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych (regulaminy porządku domowego itp.),
  • prowadzenie spraw o eksmisyjne,
  • prowadzenie spraw o zapłatę czynszu a także odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP