Prawo nieruchomości

Jesteś tutaj:

Kancelaria Mecenas Mai Stasiów-Wilk podczas prowadzenia powierzonych spraw na co dzień zajmuje się  zagadnienia prawnymi z obszaru prawa nieruchomości, w tym w szczególności z zakresu zniesienia współwłasności, zarówno tej małżeńskiej (podział majątku wspólnego małżonków), jak i pochodzącej ze spadku (dział spadku). Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w czasie postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości bądź służebności oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Pomoc prawna Kancelarii polega przed wszystkim na doradztwie prawnym, analizie dokumentów związanych ze sprawą, sporządzaniu opinii prawnych, pism sądowych, reprezentacji Klientów w toczących się postępowaniach przed Sądami powszechnymi i innymi organami oraz urzędami.

 Znajomość przepisów prawa nieruchomości jest konieczna i niezbędna podczas prowadzenia spraw rodzinnych, rozwodowych, spadkowych gdzie zachodzi konieczność analizy zarówno zawartych już umów (darowizny, dożywocia, najmu, kupna, sprzedaży), jak i analizy i przygotowania przyszłych umów podczas których dokonane zostaną przesunięcia majątkowe.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim:

  • doradztwo prawne,
  • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości (reprezentacja w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości),
  • powództwa związane z wykonywaniem prawa własności (np. ustanowienie służebności drogi koniecznej),
  • wniosek o stwierdzenie nabycia własności poprzez zasiedzenie nieruchomości,
  • powództwa związane ze współwłasnością nieruchomości (zniesienie współwłasności nieruchomości, rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość),
  • powództwa związane z ochroną własności (zaprzestanie naruszania prawa własności, wydanie nieruchomości),
  • powództwa związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • powództwo o ustanawianie i zniesienie służebności gruntowej,
  • powództwo o ochronę naruszonego posiadania,
  • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczyste z rzeczywistym stanem prawnym.

Umów się na konsultację

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu!