Wynagrodzenie

Jesteś tutaj:

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności, prowadzonych spraw zawsze analizowana jest indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę rodzaj oraz stopień skomplikowania sprawy, konieczny nakład czasu i pracy.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń. Honorarium może być rozliczone w systemie godzinowym (za 1 godzinę pracy) lub systemie ryczałtowym (za całość prowadzonej sprawy).

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych istnieje możliwość rozłożenia go na raty. Liczba i okres spłat, ustalane są indywidualnie z Klientem w zawartej z nim pisemnej umowie.

Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego np. pozwu jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Sprawy sądowe

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie umowy z klientem i jest płatna z góry. Przy czym dodatkowe konsultacje osobiste z Klientem, udział pełnomocnika w rozprawach, negocjacjach czy mediacjach rozliczany jest dodatkowo w wysokości i w sposób ustalony z klientem w umowie.

Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów np. u Notariusza rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej bądź ryczałtowo w wysokości i w sposób ustalony indywidualnie z klientem.

Wynagrodzenie za sukces (Success Fee)

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty).

Umów się na konsultację

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu!