FORGOT YOUR DETAILS?

ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Kancelaria oferuje przejrzyste zasady w zakresie ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

WYNAGRODZENIE ZA USTNĄ PORADĘ PRAWNĄ 

 • Koszt wynagrodzenia z tytułu jednorazowej ustnej porady prawnej jest zależny od czasu trwania porady i stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz od konieczności analizy dokumentacji sprawy.
 • W przypadku kiedy Klient skorzysta z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy sądowej, kwota uiszczona przez Klienta za poradę prawną, zostanie zaliczona na poczet ustalonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej.

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE SPRAWY SĄDOWEJ

 • Wynagrodzenie za prowadzenia sprawy sądowej jest ustalane z góry i pobierane jest w chwili przyjęcia zlecenia prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest precyzyjnie i w porozumieniu z Klientem, którego wysokość określa zawarta z Klientem pisemna umowa.
 • Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia brany jest pod uwagę rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, nakład pracy oraz przewidywany czas trwania sprawy.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych Kancelaria jest w stanie rozłożyć kwotę wynagrodzenia na raty. Liczba i okres spłat, ustalane są indywidualnie z Klientem w zawartej z nim pisemnej umowie.

STOSOWANE W KANCELARII SYSTEMY ROZLICZEŃ

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Kancelaria  ustala z Klientem z góry określoną jednorazową opłatę. Ten sposób rozliczenia stosowany jest zarówno podczas obsługi klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest podczas:

 • udzielania jednorazowej ustnej porady prawnej,
 • sporządzenia przez Kancelarię określonego pisma przedprocesowego (np. wezwania do zapłaty, ugody), procesowego (np. pozwu o rozwód, odp. na pozew o rozwód), pisemnej opinii prawnej, umowy, regulaminu,  itp.,
 • prowadzenia sprawy sądowej,
 • prowadzenia stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (w przypadku klientów stałych, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia jako abonamentowego).

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Kancelaria  ustala z Klientem określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Ten sposób rozliczenia jest najkorzystniejszy dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest podczas:

 • korzystania ze wsparcia Kancelarii np. podczas negocjacji, rozmów ugodowych,
 • korzystania z okazjonalnej pomocy Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które Klient prowadzi samodzielnie,
 • prowadzenia stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (przykładowo po przekroczeniu limitu ilości godzin obsługi prawnej w ramach ryczałtu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej).

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES (SUCCESS FEE)

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP