Prawo rodzinne

Jesteś tutaj:

Kancelaria Mecenas Mai Stasiów-Wilk specjalizuje się w szczególności w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Są to sprawy, które wymagają fachowej wiedzy, dużego doświadczenia praktycznego oraz szczególnej wrażliwości. Łączą w sobie wielokrotnie skomplikowane kwestie prawne z dużymi emocjami.

Świadczona pomoc prawna polega przed wszystkim na reprezentacji Klientów w toczących się postępowaniach sądowych, jak również na reprezentacji Klientów w trakcie prowadzonych negocjacji przedrozwodowych bądź na doraźnym doradztwie prawnym albo jedynie na przygotowaniu dla Klienta konkretnego pisma, np. pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew o rozwód.

Kancelaria wspiera swoich Klientów, zwłaszcza w takich sprawach jak:

Alimenty

 • obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka: ustalenie, podwyższenie, obniżenie, zniesienie
 • świadczenie alimentacyjne na rzecz współmałżonka
 • zabezpieczenie alimentów
 • egzekucja alimentów

W sprawach o alimenty bardzo ważne jest zbadanie faktycznych i usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka oraz faktycznych możliwości finansowych ojca lub matki i jego lub jej sytuacji życiowej. Kancelaria pomaga ustalić i wyliczyć wysokość należnych alimentów, w tym również celem ich podwyższenia bądź obniżenia.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, pochodzenie dziecka

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym zabezpieczenie i egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • zmiana nazwiska dziecka.

Kancelaria zapewnia Państwu doradztwo prawne, stały kontakt telefoniczny i mailowy, sporządzanie wszystkich pism związanych ze sprawą, uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną, reprezentacje przed Sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Podział majątku

Chwila zawarcia związku małżeńskiego to również w wielu przypadkach moment powstania majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału dotychczasowego majątku wspólnego zarówno w czasie trwania ich związku małżeńskiego, w tym w czasie toczącej się sprawy o rozwód bądź separacje, jak również po zakończeniu ich związku małżeńskiego prawomocnym sprawy rozwodowej.

W sprawach o podział majątku Kancelaria zapewnia:

 • doradztwo prawne
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących ugodowego dokonania podziału majątku wspólnego
 • rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków
 • reprezentację przed Sądami wszystkich instancji
 • sporządzanie i opiniowanie umowy o podział majątku wspólnego bądź wszystkich pism procesowych związanych ze sprawą majątkową

Sprawy o podział majątku mogą być przeprowadzane w ramach umowy między małżonkami/ byłymi małżonkami bądź w ramach sprawy sądowej, gdy istnieje spór między małzonkami. Kancelaria wspiera swoich Klientów  w postępowaniu przed Sądem, jak również asystuje podczas przeprowadzania spraw majątkowych przed Notariuszem.

Umów się na konsultację

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu!