FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria posiada również duże doświadczenie w doradztwie prawnym i prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Zajęcie się tymi sprawami może być trudne, ale jest konieczne w celu uniknięcia w przyszłości problemów natury prawnej, jak i konfliktów w rodzinie. Kancelaria zapewnia fachowe doradztwo osobom zamierzającym rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci jak i spadkobiercom.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim:

 • pełna obsługa prawna spraw spadkowych,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku,
 • dział spadku,
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenie spadku,
 • zachowek,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • wydziedziczenie z masy spadkowej,
 • sprawy obalenie testamentu,
 • sprawy o uznanie za zmarłego,
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową.

Pomoc prawna Kancelarii polega przed wszystkim na doradztwie prawnym (porady prawne, konsultacje), analizie dokumentów związanych ze sprawą, sporządzaniu opinii prawnych, pism sądowych, reprezentacji Klientów w toczących się postępowaniach przed Sądami powszechnymi i innymi organami oraz urzędami. Kancelaria pomoże  Państwu  przy szeregu formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych, w tym pomoże  Państwu ustalić krąg spadkobierców ustawowych, sporządzić  testament, dokonać zapis lub polecenie spadkowe.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP